Privacy Policy

cxLoyalty International personvernserklæring og cookiepolicy

Personvernserklæring
Gjelder fra: 13. september 2019

cxLoyalty International AS respekterer din integritet og beskytter dine personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger om deg som direkte eller indirekte kan identifisere deg, som f.eks. navn, fødselsdato, personnummer, kredittkortnummer, adresse, telefonnummer, email adresse, og all informasjon knytet til dette.

Denne personvernserklæringen gjelder for alle våre forbrukertjenester og vår interaksjon med deg.

Innhold

 

1. Om cxLoyalty og denne personvernerklæringen

cxLoyalty International AS («cxLoyalty», «vi», «oss», «vår») er opptatt av å ivareta og beskytte dine personopplysninger. Vi ønsker at du skal forstå hvordan og hvorfor vi benytter dine personopplysninger. Denne personvernserklæringen gjør også rede for hvilke valgmuligheter du har vedrørende vår bruk av dine opplysninger. Ved å bestille eller ta i bruk våre tjenester eller på annen måte gi dine personopplysninger til oss, samtykker du til at vi behandler personopplysningene dine i henhold til denne personvernerklæringen.

2. Behandlingsansvarlig og Personvernrådgiver

cxLoyalty International AS (cxLoyalty) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn i henhold til denne personvernserklæringen.

Kontaktinformasjon for cxLoyalty er som følger:
Foretaksnavn: cxLoyalty International AS
Organisasjonsnummer: 939 118 756
Kontor: Kjørbokollen 30, 1337 Sandvika
Postadresse: cxLoyalty International AS, Postboks 185, N-1377 Billingstad
Telefon: +47 66 98 61 00
Webside: www.cxLoyalty.no

Dersom du har spørsmål eller klager vedørende cxLoyaltys behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte vår personvernrådgiver via e-post på personvernradgiver@cxloyalty.com

3. Hvordan vi samler inn personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg når du registrerer deg for å bestille våre tjenester. I tillegg samler vi inn opplysninger direkte fra deg når du tar kontakt med oss vedørende tjenestene. Vi mottar også opplysninger direkte fra deg når du registrerer informasjon i din kundekonto. Dessuten samler vi inn informasjon fra deg dersom du aktivt melder deg på våre nyhetsbrev.
Vi kan komme til å samle inn opplysninger om deg fra tredjeparter dersom du mottar tjenesten vår gratis gjennom ditt medlemskap hos, eller kundeforhold til, en av våre samarbeidspartnere. I slike tilfeller vil vår samarbeidspartner, i henhold til sin avtale med deg, sende oss informasjon som identifiserer deg som kunde, for eksempel navn, fødselsnummer eller kundenummer, slik at vi kan bekrefte at du har rett til å benytte våre tjenester. Samarbeidspartneren kan også komme til å sende oss din emailadresse eller ditt telefonnummer slik at vi kan kontakte deg direkte i forbindelse med leveranse av tjenestene, dersom dette følger av din avtale med samarbeidspartneren. Vi kan også motta påmelding til våre nyhetsbrev inneholdende ditt navn og e-postadresse fra en samarbeidspartner dersom du har gitt samarbeidspartneren ditt uttrykkelige samtykke til å melde deg på vårt nyhetsbrev.

Vi kan også motta personopplysninger om deg fra tredjeparter dersom tjenesten du mottar fra cxLoyalty innebærer at cxLoyalty kommuniserer med en tredjepart vedrørende deg.

4. Hva slags informasjon vi samler inn, hva vi bruker den til (formålet med behandlingen) og hvor lenge vi oppbevarer informasjonen
4.1 Informasjon som er nødvendig for leveranse av tjenestene

Vi samler inn informasjon som er nødvendig for leveranse av tjenestene. Hva slags informasjon som er nødvendig for å levere en tjeneste vil variere avhengig av hvilke tjenester du mottar, din bruk av tjenesten, din kommunikasjon med oss og om du selv betaler for tjenesten eller mottar tjenesten gratis gjennom ditt kundeforhold til en av våre samarbeidspartnere.

 • Informasjon som alltid samles inn når du bestiller eller mottar tjenester fra oss er ditt navn. I tillegg kan vi, avhengig av hvilken tjeneste eller hvilket program du benytter, samle inn annen informasjon som identifiserer deg som kunde, som f.eks. adresse, fødselsnummer, email og telefonnummer.
  • Formålet med behandlingen av denne informasjonen er å identifisere deg som kunde, registrere deg for de riktige tjenestene, kontakte deg om nødvendig og fakturere eller belaste deg for tjenestene dersom du kjøper tjenestene direkte fra cxLoyalty.
  • Det rettslige grunnlaget for behandlingen av informasjonen er at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en avtale som du er part i.
 • Vi kan også registre om du er mann eller kvinne.
  • Formålet med slik registrering er å levere deg en bedre tjeneste da våre råd og forslag til deg i noen tilfeller kan variere avhengig av ditt kjønn. Vi bruker også denne informasjonen til statistikk på anonym basis.
  • Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettigede interesser som forfølges av cxLoyalty (dvs å levere deg en bedre tjeneste ved å kunne gi tilpassede råd).


Vi oppbevarer de fleste personopplysningene som vedrører ditt kundeforhold så lenge du er kunde hos oss. Deretter oppbevarer vi disse opplysningene i tre måneder for å unngå at viktig informasjon går tapt dersom ditt kundeforhold skulle ha opphørt ved en feil (for eksempel ved feil i fakturering/innbetaling). Utover dette oppbevarer vi informasjonen ved disse tilfellene:

Dersom vi har rettslig grunn til å oppbevare opplysninger om deg (som beskrevet nedenfor), vil vi fortsette å oppbevare slik informasjon, sammen med informasjon som identifiserer deg som kunde (som beskrevet ovenfor), så lenge behandlingsgrunnlaget for de andre opplysningene gjelder.

Dersom du har vært dekket av en forsikring gjennom cxLoyalty, vil vi fortsette å oppbevarer informasjon som identifiserer deg som kunde og informasjon vedrørende din forsikringsdekning i 18 måneder etter at forsikringsdekningen har opphørt. Dette er for at vi skal kunne behandle eventuelle forsikringskrav fra deg i denne perioden i henhold til forsikringsavtaleloven.

Dersom du har fått utbetalt et forsikringskrav hos oss, oppbevarer vi detaljer vedørende utbetaling av forsikringskravet som beløp, betalingsmetode (inkl. bankkontoinformasjon om relevant) samt detaljer vedr selve kravet (hva som er mistet/stjålet/skadet, dato skaden inntraff, dato kravet ble fremmet, status på kravet).

 • Formålet med behandlingen av denne informasjonen er oppbevaring iht bokføringsloven og å svare på spørsmål og behandle eventuelle klager eller rettslige krav.
 • Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler cxLoyalty og at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.


Vi oppbevarer denne informasjonen i fem år fra slutten av regnskapsåret utbetalingen ble utført i henhold til bokføringsloven. Dessuten oppbevares informasjonen i ytterligere to år (til sammen sju år) på vegne av forsikringsgiveren. For mer informasjon om forsikringsgiverens behandling av dine opplysninger, se forsikringsgiverens personvernserklæring her: http://www.amtrustatlloyds.com/privacy-and-cookies-notice.

Dersom du har fått helt eller delvis avslag på et forsikringskrav hos oss, oppbevarer vi detaljer vedørende kravet og avslaget som f.eks. hva som er mistet/stjålet/skadet, dato skaden inntraff, dato kravet ble fremmet, og dato og begrunnelse for avslag.

 • Formålet med behandlingen er å svare på spørsmål og behandle eventuelle klager eller rettslige krav.
 • Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.


Vi oppbevarer denne informasjonen i tre år fra slutten av året avslaget ble gitt i henhold til forsikringsavtaleloven og den alminnelige foreldelsesfrist. Dessuten oppbevares informasjonen i ytterligere fire år (til sammen sju år) på vegne av forsikringsgiveren. For mer informasjon om forsikringsgiverens behandling av dine opplysninger, se forsikringsgiverens personvernserklæring her: http://www.amtrustatlloyds.com/privacy-and-cookies-notice.

Dersom du har kjøpt billetter eller utført andre enkeltstående transaksjoner (som f.eks. nødkontanter) hos oss behandler vi detaljer vedrørende bestillingen, f.eks. navn på og dato for arrangementet eller transaksjonen, antall billetter, betalingsinformasjon (beløp, betalingsmetode, dato, kortnummer) osv.

 • Formålet med behandlingen av denne informasjonen er oppbevaring i henhold til bokføringsloven, prosessering av din betaling, å svare på spørsmål og behandle eventuelle klager fra deg og å forsvare eventuelle rettslige krav.
 • Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Affinion, at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, og at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til en berettiget interesse som forfølges av cxLoyalty (dvs å forsvare eventuelle rettslige krav).


Vi oppbevarer denne informasjonen i fem år fra slutten av regnskapsåret utbetalingen ble utført i henhold til bokføringsloven.

Dersom du betaler for tjenestene du mottar fra cxLoyalty behandler vi detaljer vedrørende betalingen f.eks. navn på tjenesten, betalt beløp, betalingsmetode, dato, kortnummer eller kontonummer, faktura informasjon osv.

 • Formålet med behandlingen av denne informasjonen er oppbevaring i henhold til bokføringsloven, prosessering av din betaling, å svare på spørsmål og behandle eventuelle klager fra deg, og å forsvare eventuelle rettslige krav.
 • Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler cxLoyalty, at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, og at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettigede interesser som forfølges av cxLoyalty (dvs å forsvare eventuelle rettslige krav).


Vi oppbevarer denne informasjonen i fem år fra slutten av regnskapsåret utbetalingen ble utført i henhold til bokføringsloven.

Når du tar i bruk våre tjenester, behandler vi informasjon om din bruk av tjenestene. For eksempel logger vi dine henvendelser til vår kundeservice slik at vi har oversikt over dine spørsmål, forespørsler og bestillinger. Dersom du benytter vår ID-Sikringstjeneste behandler vi, i tillegg til den informasjonen du selv har sendt oss, informasjon som vi samler inn fra kreditorer og andre instanser etter fullmakt fra deg. Benytter du vår Concierge-tjeneste kan vi behandle informasjon om dine bestillinger som vi får fra leverandørene som mottar bestillingene. Vi behandler også den informasjon du selv legger inn i din kundekonto gjennom vår kundeportal.

  • Formålet med behandlingen av denne informasjonen er å levere selve tjenesten, å svare på spørsmål og behandle eventuelle klager fra deg, å levere deg en bedre tjeneste ved å kunne se hva slags forespørsler og bruk du har hatt tidligere, og å forsvare eventuelle rettslige krav.
  • Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg og at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettigede interesser som forfølges av cxLoyalty (dvs å å levere deg en bedre tjeneste ved å kunne se hva slags forespørsler du har hatt tidligere, og å forsvare eventuelle rettslige krav).


Vi oppbevarer det meste av denne informasjonen i tre år fra du ikke lenger har tilgang til tjenestene i henhold til den alminnelige foreldelsesfristen. Det gjelder allikevel noen unntak der informasjonen kan bli slettet på et tidligere tidspunkt, blant annet disse: Informasjon du selv har lagt inn i vår objektregistreringstjeneste slettes 3 måneder etter at du ikke lenger har tilgang til tjenesten. Emailer til og fra vårt kundesenter slettes tre år etter at emailene ble sendt (selv om du fortsatt er kunde hos oss på dette tidspunktet). Informasjon vedørende ID-sikringssaker slettes tre år etter at saken ble avsluttet (selv om du fortsatt er kunde hos oss på dette tidspunktet).

Når du har avsluttet ditt kundeforhold hos oss, flyttes opplysninger om deg som er lagret i vårt kundebehandlingssystem i henhold til punktene overfor til et historisk arkiv. Adgang til arkivet gis kun for å behandle eventuelle klager og krav fra deg som beskrevet ovenfor og for å innhente dokumentasjon som kreves i henhold til bokføringsloven eller av annen lov eller myndighet. (Unntak gjelder for informasjon lagret ifbm ID-saker som blir værende i eksisterende arkiv, men som kun er tilgjengelig for ID-agenter).

Dersom du fremmer krav mot cxLoyalty innenfor foreldelsesfristen, kan vi oppbevare relevant informasjon vedrørende saken utover periodene beskrevet ovenfor til saken er endelig avsluttet og eventuelt lenger dersom dette kreves av bokføringsloven eller av annen lov eller myndighet.

4.2 Informasjon som krever ditt samtykke

Dersom du melder deg på et av våre nyhetsbrev eller samtykker til å motta markedsføringsmateriale fra oss samler vi inn ditt navn og din kontaktinformasjon. Vi registrerer også dato for samtykke og hva du har samtykket til.

 • Formålet med behandlingen av denne informasjonen er å levere nyhetsbrevet eller markedsføringsmaterialet til deg og å kunne bevise at du har gitt ditt samtykke til å motta markedsføringsmateriale fra oss.
 • Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at du har gitt ditt samtykke ved aktivt å melde deg på nyhetsbrevet (eller ved uttrykkelig å gi vår samarbeidspartner tillatelse til å melde deg nyhetsbrevet) eller ved uttrykkelig å gi oss samtykke til å sende deg markedsføringsmaterialet og at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettigede interesser som forfølges av cxLoyalty (dvs å forsvare eventuelle rettslige krav dersom du skulle påstå at du ikke har gitt ditt samtykke til å motta markedsføringsmateriale).


Vi oppbevarer ditt navn og din kontaktinformasjon i vår markedsføringsdatabase så lenge du abonnerer på nyhetsbrevet eller til du trekker tilbake samtykket til å motta markedsføringsmaterialet. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet (og dermed trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av ditt navn og din e-postadresse) ved å trykke på avmeldingslinken i nyhetsbrevet. Du kan også når som helst melde deg av nyhetsbrev eller trekke tilbake samtykke til å motta markedsføringsmateriell ved å justere dine brukerinnstillinger i din brukerkonto. (Vi vil ikke sende markedsføringsmateriell, bortsett fra nyhetsbrev, til kunder som ikke har en brukerkonto hos oss.) Samtykke- registreringen (inklusive ditt navn, kontaktinformasjon, dato for samtykke og hva du har samtykket til) oppbevares i tre år fra den siste sendte kommunikasjonen fra oss inneholdende markedsføringsmateriale. Denne informasjonen vil kun benyttes for å bevise at samtykke er blitt gitt, dersom det skulle bli nødvendig.

4.3 Anonymiserte opplysninger

Anonymisering er en prosess som konverterer personopplysninger til anonyme opplysninger slik at opplysningene ikke identifiserer deg eller andre og også gjør det umulig for deg eller andre å bli identifisert. Vi benytter anonymiserte opplysninger for å forbedre kvaliteten på våre eksisterende tjenester, utvikle nye funksjoner og produkter og til generell statistikk og kartlegging. Siden denne informasjonen er anonym og ikke identifiserer deg, kan vi dele denne informasjonen med andre foretak i cxLoyalty-konsernet, samarbeidspartnere og andre tredjeparter.

4.4 Barns personopplysninger og personopplysninger tilhørende andre familiemedlemmer
 • Vi samler kun inn personopplysninger om barn dersom det er nødvendig for å levere tjenesten og du har gitt oss slik informasjon eller samtykket til at vi mottar slik informasjon fra tredjepart. Denne informasjonen vil kun bli brukt til å utføre tjenesten, som for eksempel å sperre ditt barns kredittkort eller hjelpe til å få fjernet uønsket informasjon om ditt barn fra internett. Dersom ditt barn er over 15 år må du ha ditt barns samtykke for å gi oss opplysninger om barnet. Personer under 18 år kan ikke selv abonnere på våre tjenester.
 • Dersom du gir oss opplysninger om andre familiemedlemmer, for eksempel om du legger inn et familiemedlems kredittkortnummer i vår sperretjeneste, må du ha samtykke fra familiemedlemmet til å gi oss slik informasjon.

4.5 Telefonopptak

Dersom du ringer vår kortsperretjeneste tar vi opp din telefonsamtale med oss.

 • Formålet med behandlingen av denne informasjonen er å kunne verifisere hva som er blitt sagt under samtalen i tilfelle vårt kundesenter rett etter samtalen skulle være i tvil om hvilket kort du ønsker å sperre eller dersom det senere skulle oppstå en uenighet mellom deg og oss om hvilket kort du har bedt oss om å sperre.
 • Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettigede interesser som forfølges av cxLoyalty (dvs å kunne sikre at riktig kort sperres og å kunne forsvare et eventuelt rettslig krav dersom du i ettertid skulle hevde at vi har sperret feil kort på dine vegne).

Vi oppbevarer denne informasjonen i 3 måneder.

4.6 Behandling basert på en berettiget interesse

Som nevnt ovenfor behandler vi i noen tilfeller dine personopplysninger basert på at vi har en berettiget interesse i å:

 1. levere deg en bedre tjeneste ved å kunne se hva slags forespørsler og bestillinger du har gjort hos oss tidligere,
 2. forsvare eventuelle rettslige krav, eller
 3. tilpasse råd og forslag til deg til dels basert på ditt kjønn.


I tillegg tar vi opp samtaler til vår sperretjeneste basert på at vi har en berettiget interesse i å kunne sikre at riktig kort sperres og å kunne forsvare et eventuelt rettslig krav dersom du i ettertid skulle hevde at vi har sperret feil kort på dine vegne. I disse tilfellene har vi vurdert det slik at en sådan oppbevaring av dine opplysninger ikke er til ulempe for deg da det også vil være i din interesse at vi oppbevarer disse opplysningene. I mange tilfeller vil oppbevaring av slike opplysninger uansett foregå basert på andre rettslige grunnlag som beskrevet ovenfor. Dessuten vil vi ikke benytte opplysninger som kun er oppbevart på grunnlag av en berettiget interesse for å kontakte deg med mindre du tar kontakt med oss først.

Du har rett til å protestere mot slik behandling. Hvis du ønsker å gjøre dette, vennligst ta kontakt med vår personvernrådgiver som vil vurdere om behandlingen skal opphøre. Dersom behandlingen opphører kan dette påvirke kvaliteten på tjenesten du mottar og/eller gjøre det vanskeligere for begge parter å kartlegge faktaene i en eventuell klagesak.

4.7 Backup

For å sikre at viktig informasjon ikke går tapt i tilfelle et datainnbrudd eller andre problemer med våre IT systemer, foretar vi en daglig backup av alle data. Backup-data lagres i et separat backupsystem i ett år. Dette innebærer at selv data som er slettet i våre aktive systemer vill finnes i backupsystemet i ett år etter at de ble slettet. Backupsystemet er kun tilgjengelig for IT-personale og vil bare bli benyttet for å gjenskape data som er blitt slettet eller skadet på en utilsiktet måte. cxLoyalty vil på ingen måte gjøre bruk av personopplysninger som er slettet i henhold til punktene ovenfor og som kun eksisterer i backup systemet.

5. Deling av personopplysninger
5.1 Utlevering av dine personopplysninger til tredjeparter

Vi foretar følgende utlevering av personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne utføre vår kontrakt med deg:

 • Dersom du foretar et kjøp fra oss eller betaler for tjenesten over telefon, leverer vi din betalingsinformasjon (kortnummer, utløpsdato, beløp, ordrenummer, kundenummer) til vår betalingsinnløser for gjennomføring av betalingen. (Dersom du gjennomfører en betaling til oss med kreditt- eller bankkort på nett, gir du selv dine opplysninger direkte til vår betalingsleverandør gjennom vår online betalingsløsning. Vi mottar en bekreftelse med referansenummer på din betaling fra betalingsleverandøren, men vi mottar ikke din kortinformasjon eller andre personopplysninger.)
 • Dersom du benytter vår Concierge tjeneste for å foreta et kjøp eller bestilling på dine vegne, vil vi levere den informasjonen som er nødvendig for å gjennomføre bestillingen til den leverandøren du ønsker å kjøpe en tjeneste eller produkt fra. Slik informasjon vil som regel omfatte navn, adresse, e-postadresse, kredittkortinformasjon, og detaljer vedrørende selve produktet/tjenesten du ønsker å kjøpe. Vi lagrer ikke kortinformasjon som du oppgir over telefon.
 • Dersom du benytter vår ID-tjeneste eller Web-Clean-up tjeneste vil vi, etter fullmakt fra deg, utgi personopplysninger om deg til kreditorer, websider og andre relevante aktører i den grad det er nødvendig for å avvise krav, kreve innhold fra internett fjernet og i øvrig levere tjenesten.
 • Dersom du har en forsikring via oss og du melder inn et krav, vil vi dele dine opplysninger med vår forsikringsmegler og forsikringsgiveren slik at forsikringsgiveren kan behandle ditt krav og oppbevare din informasjon i henhold til gjeldene lovgivning. For mer informasjon om hvordan forsikringsgiveren behandler personopplysninger, se her: http://www.amtrustatlloyds.com/privacy-and-cookies-notice. For mer informasjon om hvordan forsikringsmegleren behandler personopplysninger, se her: http://cbcinsurance.co.uk/uploads/website-privacy-notice.pdf.
 • Dersom du, i henhold til din kontrakt med oss, mottar tjenester fra oss som innebærer at du får tilgang til tjenester som leveres av en annen leverandør, vil vi, avhengig av hvordan tjenesten er satt opp, dele dine opplysninger med denne leverandøren slik at leverandøren kan levere tjenestene til deg, eller kan kontakte deg eller kan bekrefte at du er berettiget til å benytte tjenesten dersom du kontakter leverandøren.
 • Dersom du mottar våre tjenester gratis gjennom ditt kundeforhold til en av våre samarbeidspartnere, kan vi dele informasjon som du oppgir til oss, som f.eks. ditt navn eller kundenummer hos samarbeidspartneren, for å få bekreftet fra samarbeidspartneren at du har rett til å benytte tjenestene.
 • Dersom du benytter vår sperretjeneste for å sperre dine kredittkort, vil vi dele nødvendige opplysninger (f.eks. navn og kortnummer) med kortutstederne. Dersom du har bedt oss om å sperre ditt mobiltelfonabonnement vil vi dele nødvendig informasjon med din mobiloperatør.


Vi foretar følgende utlevering av personopplysninger der vi har en berettiget interesse i å dele opplysningene:

 • Dersom du har gratis tilgang til våre tjenester via en av våre samarbeidspartnere og du velger å benytte deg av våre tjenester, kan vi utlevere personopplysninger om deg til samarbeidspartneren slik at samarbeidspartneren kan identifisere de kundene som har benyttet seg av vårt produkt.


Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å dele denne informasjonen med samarbeidspartneren fordi samarbeidspartneren betaler for din tilgang til tjenesten og derfor vil kunne komme til å kreve at vi deler denne informasjonen. Vi utleverer kun informasjonen dersom samarbeidspartneren kan bekrefte at samarbeidspartneren har et rettslig grunnlag for å behandle informasjonen. Dessuten oppbevarer samarbeidspartneren allerede personopplysninger om deg fordi du er kunde hos samarbeidspartneren og utleveringen vil derfor ikke være til ulempe for deg.

Dersom vi skulle komme til å selge eller på annet vis overfører hele eller deler av vår virksomhet til en annen part, forbeholder vi oss retten til å overføre dine personopplysninger som en del av eiendelene som selges eller overføres.

5.2 Deling av personopplysninger med underleverandører/databehandlere

Vi deler dine personopplysninger med underleverandører som kun behandler dine opplysninger som vår databehandler, på vår instruks, for å levere våre tjenester til deg. Databehandlerne kan ikke benytte dine opplysninger til eget formål. Databehandlerne inkluderer vår eier, Affinion International Ltd., og andre nøye utvalgte underleverandører, avhengig av hvilke tjenester du bruker. For mer informasjon om hvilke databehandlere som til enhver tid behandler dine opplysninger, vennligst ta kontakt med vår personvernrådgiver.

Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i å benytte databehandlere da det ikke ville være mulig for oss å levere dine tjenester på en sikker og kvalitetsmessig måte uten assistanse fra slike databehandlere. Hos våre databehandlere er dine opplysninger beskyttet på lik linje som hos cxLoyalty, og de behandles alltid i henhold til denne personvernserklæringen og gjeldende lover og regler. Vår bruk av databehandlere vil således ikke være til ulempe for deg.

Alle våre databehandlere behandler personopplysninger innenfor EU/EØS.

5.3 Annen deling av informasjon

Vi kan også dele dine opplysninger med andre parter, men kun i anonymisert og aggregert form, slik at informasjonen ikke identifiserer eller på noen måte kan knyttes til deg. Vi bruker slik anonymisert og aggregert informasjon for å vise hvordan og hvor mye våre tjenester brukes.

5.4 Deling ifbm overholdelse av lov

Vi kan også dele din informasjon dersom vi i god tro mener at det er nødvendig å gjøre dette for å overholde gjeldende lovgivning eller svare på en gyldig rettsprosess fra f.eks. politiet eller andre statlige byråer eller rettsinstanser eller for å håndheve brukervilkårene for tjenestene.

5.5 Tredjeparters nettsider og produkter

Noen av våre produkter eller nettsider kan inneholde linker til tredjeparters nettsider. Dersom du oppgir personopplysninger til slike tredjeparter, vil informasjonen være underlagt slik tredjeparts personvernserklæring. Du bør gjøre deg kjent med slik parts personvernserklæring før du deler din informasjon med parten.

5.6 Overføring av personopplysninger til utlandet

cxLoyalty og cxLoyaltys databehandlere behandler dine personopplysninger innenfor EU/EØS.

I de tilfellene der vi utleverer dine personopplysninger til tredjeparter som nevnt i pkt 5.1 ovenfor vil vi overføre personopplysninger til såkalte tredjestater (dvs land utenfor EU/EØS) for hvilke EU Kommisjonen ikke nødvendigvis har truffet en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller og hvor mottakeren ikke nødvendigvis kan garantere samme nivå av beskyttelse som kreves av mottakere i EU/EØS, dersom dette er nødvendig for å utføre vår kontrakt med deg. Dette innebærer for eksempel at dersom du, i henhold til din kontrakt med oss, ber oss om å bestille et hotellrom til deg ved et hotell i et slikt tredjeland, så vil vi utlevere din bookinginformasjon til hotellet uten å be om at hotellet demonstrerer at EUs krav for behandling av personopplysninger etterleves. Vi vil i tillegg i enkelttilfeller kunne overføre opplysninger til tredjestater dersom dette er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse.

6. Dine rettigheter
6.1 Rett til innsyn

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi behandler vedrørende deg. Hvis du ønsker å få innsyn i dine personopplysninger hos oss, vennligst kontakt vår personvernrådgiver.

6.2 Rett til korrigering

Dersom personopplysninger som vi behandler om deg er feilaktige eller mangelfulle har du rett til å få korrigert opplysningene. Du kan oppdatere og rette dine personopplysninger som vi behandler ved å kontakte oss på telefonnummeret eller emailadressen som er oppgitt i brukervilkårene for tjenesten. Du kan også sende et brev til cxLoyalty International AS, Postboks 185, N-1377 Billingstad. Hvis du har en brukerkonto hos oss kan du logge deg inn og oppdatere din informasjon direkte i din profil.

6.3 Rett til sletting («rett til å bli glemt»)

Du har rett til å få dine personopplysninger hos oss slettet dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for, du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen, du gjør innsigelse mot behandling basert på berettiget interesse og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner til behandlingen eller personopplysningene er blitt behandlet ulovlig. Rett til sletting gjeler allikevel ikke dersom behandling er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Dersom du ønsker å få dine personopplysninger slettet, vennligst kontakt vår personvernrådgiver som vil behandle saken og sørge for at opplysningene blir slettet dersom du har krav på det. Merk at sletting av opplysninger kan påvirke kvaliteten på tjenestene.

6.4 Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve at vår behandling av dine persondata begrenses dersom du bestrider riktigheten av personopplysningene (i en periode som gjør det mulig for oss å kontrollere riktigheten av personopplysningene), behandlingen er ulovlig men du motsetter deg sletting og isteden ønsker at bruken av personopplysningene begrenses, vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette eller gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, du har gjort innsigelse mot behandling basert på berettiget interesse (i påvente av kontrollen av om hvorvidt våre berettigede grunner går foran dine). Dersom behandlingen blir begrenset skal personopplysningene, bortsett fra lagring, bare behandles med ditt samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å verne en annen fysisk eller juridisk persons rettigheter eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser. Dersom du ønsker å begrense vår bruk av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår personvernrådgiver som vil behandle saken og sørge for begrensning dersom du har krav på det. Merk at begrenset behandling kan påvirke kvaliteten på tjenestene.

6.5 Innsigelsesrett

Du kan til enhver tid, av grunner knyttet til din særlige situasjon, protestere mot vår behandling av dine personopplysninger som er basert på en berettiget interesse. Hvis du protesterer på slik behandling skal vi ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller vi må behandle personopplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Dersom du ønsker å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt vår personvernrådgiver som vil behandle saken og sørge for at behandlingen stopper dersom du har krav på det.

6.6 Rett til dataportabilitet

Dersom du har gitt oss personopplysninger som vi behandler automatisk og basert på ditt samtykke eller for å utføre en kontrakt mellom oss og deg, har du rett til å motta slike personopplysninger i et strukturert og maskinleselig format, og du har deretter rett til selv å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig. Dersom du ønsker å motta slike personopplysninger, vennligst kontakt vår personvernrådgiver som vil behandle saken din og sørge for at du mottar opplysningene dersom du har krav på det.

6.7 Klagerett

Dersom du anser at vår behandling av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovgivning, kan du klage til vår personvernrådgiver som vil behandle klagen din.

Du kan også klage til Datatilsynet ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Dersom du har ditt vanlige bosted eller arbeidssted i en annen EU/EØS medlemsstat enn Norge, eller du mener vår overtredelse har funnet sted i en annen medlemsstat, kan du klage til tilsynsmyndigheten for personopplysninger i vedkommende medlemsstat.

7. Sikkerhet

Å sikre din informasjon er veldig viktig for oss. Vi bruker ulike sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert tilgang. Personopplysningene du oppgir til oss, lagres på datasystemer med begrenset tilgang slik at de kun er tilgjengelige for personer som trenger opplysningene for å behandle dem som beskrevet i denne personvernserklæringen. Svært fortrolig opplysninger (f.eks. kredittkortnumre eller passord) som sendes over internett, beskyttes gjennom kryptering. Allikevel kan vi ikke garantere at informasjon som sendes mellom deg og oss ikke kommer uautoriserte tredjeparter i hende, f.eks. ved hacking.

Våre nettsider benytter GlobalSign EV sertifikat. Les mer om GlobalSign EV sertifikater her: https://www.globalsign.com/en/repository/.

8. Oppdatering av denne personvernserklæringen

Vi vil oppdatere denne personvernserklæringen dersom det er nødvendig for å reflektere endringer i tjenestene eller prosedyrene våre eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. En oppdatert versjon av personvernserklæringen vil alltid ligge tilgjengelig på cxLoyaltys nettside. Vennligst sjekk at du leser den seneste versjonen og forstår hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hvis vi gjør vesentlige endringer til denne personvernserklæringen som forandrer måten vi samler inn og behandler dine opplysninger på, så vil vi informere deg om dette ved å kontakte deg direkte eller legge ut et godt synlig varsel på våre nettsider i forkant av endringene.

9. Cookiepolicy

Sist oppdatert: 13. september 2019

9.1 Bruk av cookies

En cookie er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din. Cookies benyttes vanligvis for å forbedre nettsiden for brukeren, for eksempel for å kunne tilpasse en nettside i henhold til besøkerens ønsker og valg. cxLoyalty benytter cookies for å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider og gjøre våra tjenester mer relevante for deg.

En permanent cookie blir liggende på brukerens datamaskin for en bestemt periode. En session cookie lagres midlertidig i datamaskinens minne mens en besøker er inne på en nettside, men forsvinner når brukeren stenger nettleseren sin.

9.2 Cookies på cxLoyalty.no

Google Analytics: Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies (_ga, _gat og _gid) for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. cxLoyalty bruker Google Analytics for å analysere bruken av cxLoyaltys nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. Informasjonen som genereres av cookiene som benytte på dette nettstedet sendes til Google og lagres på servere i USA. Informasjon om enkeltbrukere lagres i opptil 26 måneder. Aggregert informasjon kan lagres over ubegrenset tid. IP-adressen til alle som besøker nettstedet anonymiseres, slik at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Cookien fra Google Analytics lagres på din maskin i to år fra du sist besøkte nettsiden, med mindre du sletter cookien eller justerer lagringstiden i din nettleser.

Google kan overføre statistikken til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. For mer informasjon om Google Analytics, se her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
__atuvc og __atuvs er cookies som gjør det mulig for brukere av nettsiden å dele innhold på sosiale media plattformer. Cookiene lagras i opptil 13 måneder.
Cookie_notice_accepted benyttes for å registrere om du har trykket ”OK” på cookies banneret slik att banneret ikke vises neste gang du besøker nettsiden. Cookien lagres i 4 uker.

9.3 Samtykke

Cookies og annen teknikk som lagrer eller henter opplysninger fra brukerens datamaskin får kun benyttes med brukerens samtykke. Samtykke gir du gjennom din nettlesers innstillinger. Der kan du bestemme hvilke cookies som skal tillates, blokkeres eller slettes. Mer informasjon om hvordan du går frem for å stille inn dine samtykker finns i nettleserens hjelpseksjon og på www.allaboutcookies.org og https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.